Oproep aan gemeente Rotterdam: verklaar UDT wapenbeurs ongewenst

Vandaag heeft de Rotterdamse gemeenteraad van Sink UDT een brief ontvangen met de oproep om de wapenbeurs ongewenst te verklaren. Dit is de brief:

Betreft: UDT-wapenbeurs in Rotterdam

Rotterdam, 10 februari 2020

Geachte leden van de raad,

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. Van 26 tot 28 mei verzamelen een aantal van de grootste wapenbedrijven ter wereld zich in Ahoy in Rotterdam voor de wapenbeurs Undersea Defence Technology (UDT). Zij zijn betrokken bij wapenleveranties aan landen in oorlog en mensenrechtenschenders, bij kernwapens en bij het militariseren van grenzen. Bovendien hebben de op de beurs aan de orde zijnde wapens en technologie verwoestende gevolgen voor zeedieren en het milieu, en dragen zij bij aan klimaatverandering. Wij roepen u dan ook op deze beurs ongewenst te verklaren in Rotterdam en er bij Ahoy op aan te dringen deze geen doorgang te laten vinden.

Controversiële wapenleveranties

Tot de wapenbedrijven die aan de UDT deelnemen behoren ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor uiterst controversiële wapenleveranties aan bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije. Landen waar de Nederlandse regering de afgelopen jaren juist een stop op het afgeven van wapenexportvergunningen tegen heeft ingesteld vanwege de oorlog in Jemen respectievelijk de militaire inval in Noord-Syrië.
Zo is het Britse BAE Systems, standhouder op de UDT, één van de belangrijkste leveranciers van de wapens die Saoedi-Arabië inzet in de oorlog in Jemen. Britse rechters hebben deze leveringen inmiddels een halt toegeroepen, maar de Britse regering doet er alles aan om het verbod op wapenexporten aan te vechten en in de tussentijd te omzeilen.
Het recent verschenen rapport ‘Controversial Arms Trade and investments of Dutch Pension Funds’ van PAX en de Eerlijke Pensioenwijzer somt een lange lijst wapenleveranties aan controversiële klanten op waar op de UDT aanwezige bedrijven (Leonardo, Lockheed Martin, Raytheon, Saab, Thales) voor verantwoordelijk zijn. Naast de hierboven genoemde landen, gaat het bijvoorbeeld ook om de notoire mensenrechtenschendende autoritaire regimes van Azerbeidzjan, Tsjaad en Turkmenistan en de nucleaire machten India en Pakistan, die afgelopen jaar een aantal keer op voet van oorlog stonden met elkaar.
Ook Israël behoort tot de klanten van deze wapenbedrijven, ondanks dat geleverde wapens worden ingezet worden bij aanvallen op Palestijnen en ter verdediging van de illegale Israëlische nederzettingenpolitiek. De Nederlandse regering voert om die reden al jaren een zeer terughoudend beleid ten aanzien van wapenexporten naar dit land.

Kernwapens

Diverse bedrijven die aanwezig zijn op de UDT zijn betrokken bij de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van kernwapens. Zo is het Amerikaanse Lockheed Martin, het grootste wapenbedrijf ter wereld, onder meer betrokken bij de productie van Amerikaanse kernraketten en de Britse nucleaire wapens. Het Frans-Nederlandse Thales en het Italiaanse Leonardo zijn betrokken bij de ontwikkeling en productie van nieuwe Franse kernwapens.
Het Duitse ThyssenKrupp leverde korvetten en onderzeeboten, geschikt voor kernwapengebruik, aan Israël. Deze deals zijn omgeven met beschuldigingen van corruptie en maakten deel uit van het corruptieonderzoek tegen de Israëlische premier Netanyahu, dat recent tot daadwerkelijke aanklachten heeft geleid.
Wij wijzen u er hierbij in het bijzonder op dat de gemeente Rotterdam aangesloten is bij het internationale netwerk ‘Mayors for Peace’, dat zich inzet voor de complete afschaffing van kernwapens. De activiteiten van de genoemde wapenbedrijven op het gebied van kernwapens staan lijnrecht tegenover deze inspanningen. Alle kernwapenstaten zijn, met hulp van deze bedrijven, bezig hun nucleaire arsenalen te vernieuwen en introduceren hierbij nieuwe typen kernwapens, die beter inzetbaar zouden zijn op het slagveld. Dit leidt tot een uiterst gevaarlijke verlaging van de inzetdrempel.

Militariseren van grenzen

Bedrijven als Damen (omgeven door corruptieaantijgingen, zoals uit een recente artikelenreeks in NRC blijkt) en Thales, beide aanwezig op de UDT, verdienen goed aan het steeds verder opvoeren en militariseren van grensbewaking. Damen was vorig jaar nog in het nieuws vanwege het leveren van patrouilleschepen aan de Libische kustwacht, die deze vervolgens inzette voor gewelddadig gewapend optreden tegen vluchtelingen- en reddingsboten. Het geweld van de Libische kustwacht tegen vluchtelingen is de afgelopen jaren uitvoerig aan de kaak gesteld en veroordeeld door zowel VN-instituten als gerenommeerde mensenrechtenorganisaties (Amnesty International, Human Rights Watch).
Deskundigen benadrukken bovendien steeds weer dat het militariseren van de grenzen vooral tot gevolg heeft dat vluchtelingen gedwongen worden uit te wijken naar gevaarlijkere vluchtroutes en in handen van criminele
mensensmokkelnetwerken gedreven worden. Al jaren is er sprake van een stijgend percentage doden onder vluchtelingen die de Middellandse Zee proberen over te steken, zo blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Gevolgen voor zeedieren en klimaatverandering

Onze bezwaren tegen de komst van de UDT naar Rotterdam reiken verder dan de hierboven beschreven praktijken van aanwezige bedrijven. De producten, technologie en diensten die bij deze beurs gepromoot worden hebben niet alleen verstrekkende gevolgen voor mensen die er op de een of andere manier door getroffen worden, maar ook voor dieren en voor het milieu.
Het gebruik van sonar heeft soms dodelijke gevolgen voor walvissen en dolfijnen, wanneer zij snel proberen weg te komen voor de geluidsgolven.
Het zorgt er ook voor dat walvissen en dolfijnen minder goed kunnen communiceren en verstoort hun eetgedrag. Begin dit jaar riepen wetenschappers op tot een verbod op het gebruik van sonar, nadat de link tussen sonargebruik en het aanspoelen en overlijden van walvissen was aangetoond. Dit is niet nieuw, al in 2005 concludeerde een rapport van het United Nations Environment Programme (UNEP) dat “[m]arine-sonar met hoge intensiteit een ernstige bedreiging vormt voor walvissen, dolfijnen en bruinvissen die afhankelijk zijn van geluid om te overleven”.
Krijgsmachten behoren tot de grootste vervuilers en uitstoters van CO2 in de wereld. Dit blijft vaak onzichtbaar omdat dit meestal niet meegenomen wordt in internationale afspraken met betrekking tot het tegengaan van klimaatverandering. Militaire activiteiten op en onder zee dragen bij aan vervuiling en verstoring van het (leef)milieu en aantasting van kustgebieden.

Wapenbeurzen niet welkom

Verscheidene Europese steden hebben zich de afgelopen jaren uitgesproken tegen de komst van wapenbeurzen. Dit gaat bijvoorbeeld om Amsterdam, Glasgow en Keulen. Afgelopen september sprak de Londense burgemeester Sadiq Khan zich nog in felle bewoordingen uit tegen DSEI, de grootste wapenbeurs ter wereld die elke twee jaar in de stad gehouden wordt.

Wij roepen u deze goede voorbeelden te volgen, de UDT wapenbeurs ongewenst te verklaren en het college van B&W er bij de directie van Ahoy (waarvan de gebouwen nog altijd eigendom zijn van de gemeente) op aan te laten dringen de UDT niet door te laten gaan.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen, via sink-udt@riseup.net.

Hoogachtend,
Sink UDT!