Oproep aan gemeente Rotterdam: verklaar UDT wapenbeurs ongewenst

Featured

Vandaag heeft de Rotterdamse gemeenteraad van Sink UDT een brief ontvangen met de oproep om de wapenbeurs ongewenst te verklaren. Dit is de brief:

Betreft: UDT-wapenbeurs in Rotterdam

Rotterdam, 10 februari 2020

Geachte leden van de raad,

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. Van 26 tot 28 mei verzamelen een aantal van de grootste wapenbedrijven ter wereld zich in Ahoy in Rotterdam voor de wapenbeurs Undersea Defence Technology (UDT). Zij zijn betrokken bij wapenleveranties aan landen in oorlog en mensenrechtenschenders, bij kernwapens en bij het militariseren van grenzen. Bovendien hebben de op de beurs aan de orde zijnde wapens en technologie verwoestende gevolgen voor zeedieren en het milieu, en dragen zij bij aan klimaatverandering. Wij roepen u dan ook op deze beurs ongewenst te verklaren in Rotterdam en er bij Ahoy op aan te dringen deze geen doorgang te laten vinden.

Continue reading